Onze klanten geven ons 4.8 sterren op Google reviews

Algemene voorwaarden

 

Limo Company – Algemene Voorwaarden

Om het gebruik van onze limousine’s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en akkoord verklaring van onderstaande voorwaarden;

1. De huurder c.q. de bevestiger van het contract/ offerte is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.

2. De huurder geeft hierbij toestemming aan Limo Company om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten ten Laste van zijn rekening te laten komen.

3. De huurder voldoet de betaling per bank of per contante betaling.

4. Limo Company behoud zich het recht personen te weigeren te vervoeren welke in het bezit of onder invloed zijn van drugs.

5. De huurder is gerechtigd de van tevoren afgesloten rit 24 uur vooraf de rit kosteloos te annuleren.

6. Annulering geschiedt enkel per email. Telefonische annuleringen zijn niet toegestaan.

7. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de rit is 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

8. Indien annulering plaatst vindt tijdens de rit, is huurder de volledige ritprijs verschuldigd.

9. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.

10. Limo Company is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.

11. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Limo Company geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Limo Company. Indien Limo Company niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaard huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.

12. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.

13. De genoemde prijzen gelden per uur zoals in prijzentabel aangegeven.

14. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW

15. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder ermee akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;

X 100,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid)

X 50,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)

X 150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur

X 150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme

X Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ vervreemden van bovenstaande items uit de limousine

16. Limo Company is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.

17. Limo Company is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van door huurder meegebrachte voorwerpen.

18. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Limo Company aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.

19. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Limo Company een vergelijkbare limousine worden aangeboden.

20. Limo Company is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.

21. Limo Company garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaard te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.

22. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij acceptatie of mondelinge akkoord van de offerte.